O spolupráci

Účinnost terapie se mimo jiné odvíjí od síly vztahu mezi terapeutem a klientem. Nejsou dva terapeuti, kteří by o terapii a své práci přemýšleli zcela totožně. Níže shrnuji důležité praktické informace k naší spolupráci a dále představuji pár východisek, ze kterých ve své práci vycházím.

Praktické informace

Rezervace a storno. Rezervace termínu probíhá buď přes online rezervační formulář, anebo emailem. Potvrzením rezervace se termín stává závazným, a pokud ho potřebujete zrušit či změnit, udělejte to, prosím, alespoň 48 hodin předem emailem (marketa@modernilaska.cz) nebo smskou (608 512 203), abych ho mohla nabídnout někomu jinému. Pokud termín zrušíte nebo změníte později, bude potřeba uhradit 50 % z ceny konzultace. Pro mě platí stejná pravidla. Pokud ve výjimečném případě zruším konzultaci méně než 48 hodin před domluveným termínem, náhradní setkání máte za 50 % ceny.

Platba. Cena úvodní konzultace je 5 800 Kč. Pokud se rozhodneme pro delší spolupráci, cena je 2 500 Kč za sezení. Platí se vždy až po setkání, hotově nebo převodem na účet na základě faktury. Daňový doklad vám posílám na email. V případě dlouhodobé spolupráce preferuji fakturaci jednou měsíčně.

Konzultace. Sezení trvá 50 minut, rezervujte si ale, prosím, celou hodinu – vaření čaje či kávy, domlouvání termínu a další admin mohou zabrat pár minut, které nechci počítat do vlastní konzultace.

Osobní údaje. Důvěrnost našich setkání je pro mě zásadní. Jsem soukromou psychoterapeutkou, ke spolupráci tak nepotřebujete žádné doporučení a informace o naší spolupráci nepředávám bez vašeho výslovného souhlasu nikomu dál (ani zdravotnickým zařízením, pojišťovně nebo zaměstnavateli). V duchu psychoterapeutické dobré praxe si zajišťuji pravidelné supervize. V rámci nich může a nemusí zaznít část vašeho příběhu. Pokud se tak stane, vždy bude v anonymizované formě a moji supervizoři jsou stejně jako já profesionálové vázaní mlčenlivostí. Má výzkumná práce je plně oddělená od mé terapeutické praxe. Využívám vědecké poznatky k obohacení mé terapeutické práce, ale nevyužívám příběhy klientů pro výzkum.

Délka spolupráce. Nabízím jednorázové konzultace i dlouhodobou spolupráci. Pokud uvažujete o jednorázové konzultaci, je důležité mít dobře rozmyšlené, co od ní čekáte. Klienti využívají jednorázová setkání například k získání informací o seznamkách, ke zpětné vazbě na jejich profil nebo přijdou s jasně položenou otázkou, kterou chtějí s mojí pomocí během jedné konzultace prozkoumat. Nejčastěji s klienty spolupracuji dlouhodobě, v řádu měsíců. To nám umožňuje lépe se vzájemně poznat a jít v tématu do hloubky. Frekvence je vždy na vzájemné dohodě, ze zkušeností mi ale nejlépe funguje potkávat se jednou za dva týdny. Týdenní spolupráce je někdy vhodná na začátku, měsíční frekvence zase spíše závěrem spolupráce.

Očekávání od terapie

Rovnocenný přístup. Jako terapeutka nekážu z nějakého piedestalu. Mohu být odbornicí na terapeutickou práci, ale expertem na svůj život jste vy. V první řadě pro mě rovnocennost znamená, že na vás netlačím své rady a řešení, ale ctím, že o svém životě naplno rozhodujete vy a že také za své kroky a rozhodnutí nesete odpovědnost. Rovnocenný přístup a respekt komunikuji i v maličkostech: poznámky si dělám tak, abyste na ně viděli, a když se zeptáte na můj názor, upřímně vám ho řeknu a neodpovídám terapeutickou frází.

Zajímá mě hlavně přítomnost a budoucnost. Má psychoterapeutická práce vychází ze systemického přístupu. Zkoumáme tedy vaši situaci v kontextu vztahů a prostředí, ve kterém se nacházíte, a hledáme příležitosti ke změně. Na rozdíl od jiných směrů, především od psychoanalýzy, se zpravidla nevěnujeme hloubkové analýze minulosti a dětství. Výhodou je určitá rychlost: naše terapeutická práce by neměla trvat roky, než přinese změnu.

Změna je práce. Terapeutická spolupráce je krásná a plná sebepoznání, ale zpravidla s sebou nese i náročné chvíle. Výběr témat i tempo spolupráce bude na vás. Do terapie nemusíte chodit až v krizi a nemusíte na sebe říct všechno, abyste viděli výsledky. Budete ale většinou potřebovat otevřenost, ochotu dělat věci jinak a trpělivost. Terapeutická spolupráce je prostě trochu jako karma: čím více do ní dáte, tím více dostanete zpět.

Zpětná vazba. Do naší spolupráce budete dávat čas, energii a peníze. Je tedy klíčové, aby pro vás naše setkání byla užitečná. Na zpětnou vazbu se vás budu pravidelně ptát, ale budu ráda, pokud mi ji dáte i bez vyzvání. Skoro v každé spolupráci se objeví chvíle, kdy má klient chuť terapii vzdát, případně mu něco nesedne. Je skvělé, když se toto podaří v terapii otevřít. Pokud preferujete formálnější přístup k monitorování průběhu terapie, je možné využít i různých nástrojů, např. dotazníků nebo škál.

Mimo terapii. Věřím, že většina změn se děje mimo terapeutickou místnost a klienty velmi podporuji v tom, aby naše spolupráce nezůstala pouze teoretická. Často závěrem setkání nabízím nějaký úkol – někdy behaviorální (např. vyzkoušet změnu chování), jindy na další přemýšlení (např. sepsat odpověď na vybranou otázku). Prakticky vždy vám nabízím literaturu k vašemu tématu formou knih a článků. Nikdy vás ale do ničeho nenutím a je úplně v pořádku, pokud mou nabídku odmítnete :).

Někteří klienti jdou do terapie s tím, že potřebují poradit. Pokud si budete přát, především u vztahových témat ráda nabídnu svůj pohled na situaci a možná návrh řešení. Některá setkání tedy můžeme rámovat poradensky. Obecně ale platí, že v terapii platíte spíše za otázky než za odpovědi.

Nejsem tou správnou terapeutkou pro všechny. Pokud si lidsky nesedneme nebo ani po několika setkáních nevidíme žádný posun, je třeba si férově říci, že naše spolupráce nefunguje. Budu ráda, pokud v tomto případě nezanevřete na psychoterapii celkově a vyzkoušíte jiné terapeuty a jiné terapeutické styly. Pokud budete mít zájem, mohu poskytnout kontakty.

Náš terapeutický vztah jednou skončí. Ať už se vidíme párkrát nebo spolu pracujeme roky, preferuji naši práci vědomě uzavřít, spíše než nechat kontakt vyšumět do ztracena. Nejlepší zkušenost mám s osobním uzavřením spolupráce, během kterého společnou cestu zhodnotíme. Po ukončení terapie plně respektuji vaše soukromí a nekontaktuji vás, jsem ale vždy ráda, když se ozvete se zprávou, jak se váš příběh vyvíjí dál. Jakmile spolu jednou spolupráci začneme, prioritizuji naše sezení před novými klienty.